[slideshow link=”file”]

Alle oplever omgivelserne i deres eget perspektiv. Ydermere tolker, fremhæver og fastholder billed-kunstneren sin synsvinkel:
”Jeg er nået hertil – og fremhæver det jeg bemærker”.

Vokset op med billedkunst, trukket rundt på museer, fået kunstbøger stukket i hænderne og blevet belært om, hvad der er kønt og hvad der er mindre pænt.
Begge mine forældre er professionelle billedkunstnere, og deres kritiske pres har fulgt mig siden.

Hensigten med al skaben er at foran-dre virkeligheden. Noget der er ander-ledes stræber efter at blive indsat i en større sammenhæng.
Maleren afsøger grænserne for sine evner med henblik på overskridelse.
Det enkelte maleri optræder i en se-rie,hvor specifikke problemstillinger bliver undersøgt i farve og form.

Skabelsesprocessen bliver en metafysisk anspændelse mellem åndelige tilgange og praktiske krav.
Denne forberedte og ideelle tilstand kan kun opretholdes i et begrænset tidsrum, hvor tanker og omgivelser falder bort til fordel for automatisk
The Thorstein Perspective

penselføring. Intuitionen har fået overtaget – og bagefter træder maleren tilbage og bedømmer resultatet i en blanding af undren og lykkefølelse, som om han har fået lov til at deltage i nogle universelle sammenhænge.

Det er denne meditative, sjælelige tilstand, der bagefter tiltrækker oplevelsen for betragteren og de mest vellykkede værker er, uanset motivet, rene sjælsportrætter.

Når kunstneren søger ned i sit eget sjæleliv, i arketyperne og de fællesmenneskelige lag, bliver de kunstneriske udtryk spejlbilleder af, hvad der rører sig i samtidens underbevidsthed, og kunsten bliver derved en medvirkende aktør i samfundsudviklingen.

Mine malerier er bud på, hvad der rø-rer sig i miljøet/tiden og handler om modsætninger og udfordringer, æstetiske som etiske, der gerne skulle ende som sammenfattede indtryk.
Når værket lukker sig om sig selv, i den færdighedsgrad det nu kræver, så er skabelsesprocessen dog først endelig opnået, når værket stilles ud foran en offentlighed – og frembringer en oplevelseseffekt, hvor modtageren mærker en forløsning af sit eget indre.
The Thorstein Perspective

Forståelsen er afhængig af hvor renhjertet og imødekommende beskueren træder værket i møde.

Set retrospektivt bliver det tydeligt at mit maleri spreder sig over flere forskellige genrer.
Nogen gange har andre kunstarter: Skulptur, fotografering, skriveri… fået overtaget.
Denne variation kombineret med ind-tryk fra andres værker, rejser, litteratur, drømme – og kommentarer fra miljøet omkring mig, hele denne rigdom af sanseindtryk presser sig på og forlanger hver gang sit egenartede formsprog.
Gid udstillingen må leve op til dine forventninger.

Thorstein/april 2012