5/10 – 27/10 / VELKOMMEN LØRDAG 5/10 KL 15-19

GALLOPPERIET

STADENS MUSEUM FOR KUNST

MAN -TORSDAG KL 14-19 / FRE – SØNDAG KL 12-20