Loppebygningen, Christiania
Sydområdet 4 A, 2.tv

1440 København K
Tlf.: +45 22240908
stadensmuseumforkunst @ gmail.com

Åbningstider
Tirsdag – Søndag kl.14.00 – 19.00
Mandag lukket.

 

Gallopperiet ligger på 2.sal i en tidligere militær magasinbygning fra 1863, som idag danner skel mellem Christiania og Christianshavns Prinsessegade.

Det store udstillingsrums rustikke og elementære skønhed danner en optimal ramme for udstillinger, installationer og arrangementer.

Forrummet bliver jævnligt anvendt til mindre pladskrævende udstillinger, samt til mødeaktiviteter og Christiania-repræsentative formål. Desuden er forrummet udgangsbase for Christianias Rundvisergruppe.

I Christianias tidligste år opstod hurtigt forskellige virksomheder og en af de første var et loppemarked som fik til huse i magasinbygningen, hvorfor hele huset fik navnet: Loppebygningen.

Siden blev der indrettet et rockværtshus: Musikloppen, en restaurant: Spiseloppen og fra midten af 70’erne et galleri: Gallopperiet. Alle er beliggende i samme opgang.

I nutiden gæstes Gallopperiet af omkring 50.000 personer årligt, heraf rundvises ca. 30.000 på Christiania. Således hører Gallopperiet til blandt de bedst besøgte museer i Danmark.

Gallopperiet er åbent for allehånde miljøer nu, undergrund, overgrund og hidtil skjulte frembringelser fra ukendte lejligheder og lofter, i obskure dele af verden og Christiania. Dette har nu pågået i over 30 år, med skiftende udstillinger hver måned.

Gallopperiet drives på frivilig basis af Kunstnerforeningen Gallopperiet, som et non-profit foretagende.

Programmet i Gallopperiet – Stadens Museum for Kunst, har, i forhold til den øvrige kunstverden, en ret kort planlægningsperiode. I december lægger styringsgruppen programmet for det efterfølgende år. Dette giver en nødvendig fleksibilitet overfor aktuelle udstillinger.

Hvert år i februar måned har vi et tilbagevendende arrangement, Christianias Brutalt Ucensurerede Vinterudstilling for Christianiarelaterede kunstnere samt, på næsten årlig basis, en udstilling af årets æreskunstner. Som regel er det en ældre kunstnerkollega, vi synes trænger til fortjent opmærksomhed i levende tilstand.

Gallopperiets publikum er kunstinteresserede fra ind- og udland. Da Christiania er et globalt fænomen, blandt andet kendt som en mega kollektiv kunstinstallation eller “land-art”, besøges Staden året rundt af et stort antal turister fra alle egne af verden. Og de fleste lægger vejen op forbi Gallopperiet – Stadens Museum for Kunst.
Desuden besøges Gallopperiets udstillingssal af danske og udenlandske firmaer, samt grupper, der har bestilt en Guided Tour hos Rundvisergruppen. Denne virksomhed har nemlig base i forrummet, som også huser Gallopperiets lille cafe, samt Christianias plakatudsalg.

Til kunstnere som ønsker at udstille:

Grundet skærpede, økonomiske betingelser efter Christiania Fondens køb af Fristaden, har Gallopperiet besluttet nye takster og betingelser for udstillende kunstnere.

  • Det er bestyrelsen for Kunstnersammenslutningen Gallopperiet, der beslutter hvilke kunstnere der udstiller på Gallopperiet. Udstillingsforslag med beskrivelse og billedmateriale afleveres til Gallopperiet og vil blive behandlet i januar måned på Gallopperiets årlige planlægningsmøde.
  • I tilfældet af, at bestyrelsen godkender et forslag, vil Gallopperiet udpege en kurator, som vil hjælpe den eller de udstillende kunstner(e) igennem det videre foløb.
  • Det koster DKK 2.000,- i lokaleleje per udstillingsperiode (typisk 3 uger), uanset om det er een kunstner eller flere der slår sig sammen. Beløbet betales, når udstillingsaftalen indgås og refunderes kun, hvis den eller de udstillende kunstner(e) melder afbud mindst 3 måneder før udstillingens start.
  • Det koster (udover lokaleleje)  en afgift på 20% per solgt kunstværk og afgiften betales straks, når handelen er indgået mellem kunstneren og køberen.
  • Det er op til de eller den udstillende kunstner(e), i god tid at levere tekst- og billedmateriale til Gallopperiets hjemmeside. Materialet sendes elektronisk til den ansvarlige kurator for den pågældende udstilling. Kuratoren kan derudover være behjælpelig med, at rådgive omkring markedsføringen i relevante trykte og elektroniske medier.
  • Udstillende kunstner(e) sørger for en dublikeret værksfortegnelse og prisliste ved udstillingens start, til fremlæggelse i udstillingssalen og til bestyrelsen.

Lej Gallopperiet til dit arrangement.

Du kan leje vores flotte lokaler til dit eget arrangement, når det passer ind i programmet. Ring og hør nærmere på
Tlf.: +45 22240908.